8 Aralık 2010 Çarşamba

sivil toplum kuruluşlarının görevi nedir?

Varolan düzeni iyileştirmeyi, refah düzeyini arttırmayı (parti söylemi, gibi oldu ya neyse)ya da toplum varlığı açısından tehlike teşkil eden durumları düzeltmeyi hedefleyen, devlet olgusunun boşlukta kaldığı noktada sivil iradeyi toplayan kuruluşlardır. Örnekleyecek olursak bazı sivil toplum örgütlerinin görevlerini şöyle sıralayabiliriz.TEMA
Tema vakfının görevi; Ülkemizde doğal
varlıkların ve çevre sağlığın korunması,
erozyonla mücadele, toprak örtüsü ve
toprağın korunması ve ağaçlandırmanın
önemi hakkında kamuoyunu eğitmek ve
bilinçlendirmektir.
Çölleşmeyle mücadelede dünyaya örnek bir
hareketi Türkiye'den başlatmaktır. Doğal
varlıkların, insan sağlığının, yeşil alanların,
toprak ve bitki örtüsünün, ormanların,
meraların korunması, geliştirilmesi ve
yenilerinin teşkil edilmesini sağlamak için
faaliyette bulunmaktır.

YEŞİLAY
Sigara,alkollü içki ve
diğer uyuşturucu
alışkanlıkları ile
mücadele veren ve
bütün zararlı alışkanlıklardan
halkımızın ve bilhassa gençlerimizin
korunması için çalışmalar yapan yani
halka hizmet veren, bir kurumdur.KIZILAY
Toplumun güç ve kaynaklarını harekete
geçirerek, insan saygınlığının korunması
doğrultusunda her koşulda, yerde ve
zamanda muhtaç ve korunmasız
insanlara yardım etmek ve toplumun
afetlerle mücadele kapasitesinin

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder